Disclaimer & Privacy

 

Hieronder vindt u alle gegevens omtrent algemene voorwaarden, copyright, disclaimer, privacy statement en de klachten procedure.
Voor vragen kunt u contact opnemen via de volgende gegevens:

Telefoon: +31 (0)85 877 14 21

E-mail: info@vincer.nl

 

 

Disclaimer & Privacy

 

Copyright
Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vincer. Voor nadere informatie of vragen kunt u een e-mail sturen aan info@vincer.nl.

Disclaimer website
Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van de specialisten van Vincer. 

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Vincer fiscaal adviseurs B.V. Op deze diensten zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij Rechtbank Utrecht onder nummer 51/2011 van toepassing. Een kopie van de algemene voorwaarden kunt u downloaden van onze website of opvragen via info@vincer.nl. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Vincer gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Privacy statement
Deze website kunt u anoniem bezoeken. Gegevens over u of uw computer worden niet door Vincer verzameld, anders dan hieronder aangegeven.

Indien u via deze website brochures en of informatie bestelt, vragen wij naar uw naam, adres en enkele aanvullende gegevens. Indien u zoekt naar vacatures, solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. Wij zijn geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze website, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand; vanuit welke landen wordt onze site bezocht; voor welke pagina's bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze site benadert. Deze informatie is eigendom van Vincer. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Vincer hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons door een e-mail te sturen aan info@vincer.nl.

Klachtenprocedure
Een tevreden cliënt is voor ons erg belangrijk. Wij doen in dat kader ons uiterste best een door u aan Vincer verleende opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de dienstverlening dan willen wij u aanmoedigen uw opmerking of klacht aan ons kenbaar te maken. In dat geval kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Omdat wij klachten zeer serieus nemen, hebben wij hiervoor een klachtenprocedure ontwikkeld. Als u een klacht over onze organisatie heeft, kunt u deze melden aan uw adviseur. Hij zal samen met u zoeken naar een adequate oplossing.

Mocht uw opmerking of klacht niet naar volle tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de directie van Vincer door het sturen van een e-mail aan klachten@vincer.nl. Het verantwoordelijke directielid zal binnen één week na ontvangst van uw opmerking of klacht contact met u opnemen. In een persoonlijk gesprek zullen wij trachten om alsnog met u tot een constructieve oplossing te komen.

 

 


 

Vincer is een proactieve adviseuren levert hoogwaardig fiscaal advies.

Dat combineren wij met persoonlijk contacten persoonlijke aandacht.

Voor nadere informatie of een vrijblijvende kennismaking kunt u een e-mail sturen naar info@vincer.nl