Tot 65,1% belastingvoordeel met innovatiebox

 

De vennootschapsbelasting kent een 'fiscale'subsidie voor bedrijven die aantoonbaar innovatief zijn: de innovatiebox. Voor de innovatiebox geldt een lager belastingtarief van slechts 9%. Voor 2021 was dat tarief zelfs nog lager namelijk, 7%.De innovatiebox is voor innovatieve ondernemers de uitgelezen mogelijkheid om tot 65,1% belasting te besparen!

 

 

Wat maakt de innovatiebox interessant?

 

 

De innovatiebox is bedoeld voor innovatieve ondernemingen die research & development (R&D) werkzaamheden verrichten. Indien voor deze R&D werkzaamheden WBSO-subsidie is toegekend (een S&O-verklaring) door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is afgegeven, ligt de toepassing van de innovatiebox binnen handbereik.

 

Het voordeel dat de innovatiebox uw onderneming kan bieden is groot. De innovatiebox belast namelijk de voordelen die voortkomen uit innovaties tegen 9% in plaats van 15% of 25,8%. Dit levert uw organisatie een besparing op van maximaal 64% vennootschapsbelasting

 

 

Hoe werkt de innovatiebox uit?

 

In het belastingjaar 2018 kunt u de ontwikkelkosten € 100.000 aftrekken tegen het reguliere vennootschapsbelastingtarief. In het belastingjaar 2019 zijn de opbrengsten ter grootte van € 250.000 minus de ontwikkelingskosten uit 2018 van € 100.000 (is € 150.000) belast tegen 7% vennootschapsbelasting. Het belastingvoordeel in 2019 bedraagt dus € 27.000 netto!

 

 

 

De werking van de innovatiebox

 

Een voorbeeld ter illustratie:
Stel uw onderneming maakt in 2018 € 100.000 kosten in het kader van de ontwikkeling van een nieuw product. Voor dit onderzoek heeft uw organisatie een WBSO-subsidie ontvangen in de vorm van een afdrachtvermindering loonheffingen. In 2019 is € 250.000 van de winst van uw onderneming aan dit nieuwe product toe te rekenen.

 

 

Toepassing van de innovatiebox in uw onderneming

 

De innovatiebox is een faciliteit in de vennootschapsbelasting waarvoor de belastingplichtige moet opteren. Indien uw onderneming wil profiteren van de voordelen van de innovatiebox dan is actie vereist. De adviseurs van Vincer kunnen u hierbij van dienst zijn.

Het verdient de voorkeur om de toepassing van de innovatiebox vooraf met de Belastingdienst af te stemmen. Dit voorkomt dat in een later stadium discussie ontstaat of er bijvoorbeeld recht bestaat op toepassing van de innovatiebox, de omvang van de voordelen die in de innovatiebox vallen of de omvang van de voortbrengingskosten. 

Waarom Vincer als uw innovatieboxadviseur?

 

 

 • maatwerk afgestemd op uw onderneming en wensen
 • deskundigheid en kennis door ervaring
 • flexibele prijsafspraken (no-cure-no-pay is mogelijk)
 • minimale belasting voor uw organisatie
 • goede contacten met de Belastingdienst
 • zekerheid en meerjarenafspraken door afstemming met de Belastingdienst
 • samenwerking met uw eigen accountant of belastingadviseur
 • één adviseur voor zowel de innovatiebox als de WBSO-subsidie

 

 

 

Aanzienlijk besparen op uw S&O-loonkosten

 

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een ‘fiscale subsidie’ voor innovatieve ondernemingen die research & development werkzaamheden verrichten. De WBSO-subsidie ondersteunt speur- en ontwikkelingswerk door een vermindering van de afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen. De WBSO-subsidie is het ideale middel om uw S&O loonkosten te drukken!

 

 

Projecten die voor subsidie in aanmerking komen

 

De WBSO-subsidie is gericht op het bevorderen van speur- en ontwikkelingswerk binnen zowel grote als kleine ondernemingen. De projecten die voor WBSO-subsidie in aanmerking kunnen komen zijn:

 

 • ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur; hieronder vallen onder ander: Basic design, Detail ontwerp, Ontwikkeling en testen prototype en definitief ontwerp
   
 • technisch wetenschappelijk onderzoek
   
 • een analyse van de technische haalbaarheid van een eigen S&O-project
   
 • technisch onderzoek gericht op de verbetering van uw fysieke productieproces of de door u gebruikte programmatuur

 

De werking van de WBSO-subsidie


De WBSO-subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten. Het voordeel betreft een vermindering van de afdracht van loonbelasting en premie volksverzekeringen. Daarnaast kent de inkomstenbelasting een fiscale subsidie voor zelfstandigen die in een kalenderjaar meer dan 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk verrichten. 


Een WBSO-subsidie voor uw onderneming?


Als uw organisatie wil profiteren van de WBSO-subsidie is actie van uw zijde vereist. Daarnaast worden diverse voorwaarden gesteld aan het speur- en ontwikkelingswerk binnen uw organisatie:

 • uw onderneming organiseert zelf het speur- en ontwikkelingswerk
   
 • de technologische ontwikkeling die voortkomt uit het speur- en ontwikkelingswerk is nieuw voor uw organisatie
   
 • het speur- en ontwikkelingswerk binnen uw onderneming ziet op het op het oplossen van technische knelpunten
   
 • de werkzaamheden moeten nog worden verricht (de WBSO-subsidie wordt vooraf aangevraagd)

 

 

Tot 65,1% belastingvoordeel met innovatiebox

 

 

 

 

Waarom Vincer als uw WBSO-adviseur?

 

 • maatwerk afgestemd op uw onderneming en wensen
 • deskundigheid en kennis door ervaring
 • flexibele prijsafspraken (no-cure-no-pay) is mogelijk
 • minimale belasting en optimaal resultaat voor uw organisatie
 • optimale afstemming tussen WBSO-subsidie en innovatiebox (één adviseur)
 • onze aanpak is gericht op het spotten van andere fiscale kansen

 

 


 

Vincer is een proactieve adviseur en levert hoogwaardig fiscaal advies.

Dat combineren wij met persoonlijk contact en persoonlijke aandacht.

Voor nadere informatie of een vrijblijvende kennismaking kunt u een e-mail sturen naar info@vincer.nl