DGA & BV

 

Ondernemen is vooruitzien; inspelen op kansen en bedreigingen. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) krijgt u daarbij te maken met allerlei financiële en fiscale gevolgen. Een sparringpartner is daarbij een must. Vincer houdt u scherp over uw fiscale en financiële planning en over de waarde en continuïteit van uw onderneming.

 

 

Wat maakt een DGA bijzonder?


Een DGA is een bijzonder mens. Een DGA heeft als ondernemer meerdere petten op. Hij is naast aandeelhouder en directeur ook werknemer, huurder/verhuurder van het bedrijfspand, financier en lening nemer. Deze verschillende en soms tegengestelde posities hebben verschillende fiscale en juridische mogelijkheden en verplichtingen tot gevolg. Dit biedt bij uitstek kansen om uw fiscale positie te optimaliseren en risico's te vermijden.

Aandachtspunten voor de DGA
De bijzondere positie van de DGA biedt de mogelijkheid om het fiscaal inkomen in privé te beïnvloeden en zodoende het hoogste belastingtarief te vermijden. Maar ook de verdeling van de winst tussen de persoonlijke houdstervennootschap en de dochtervennootschap kan worden beïnvloed. Daarnaast zijn er diverse vrijstellingen, faciliteiten en keuzemogelijkheden waarmee wij uw fiscale positie kunnen optimaliseren. 


Denk hierbij aan de keuze voor een auto van de zaak of een auto privé en het beleggen van vermogen in de BV of juist privé. Maar ook het slim voorsorteren voor toekomstige verkoop van uw onderneming of bedrijfsopvolging is een belangrijk aandachtspunt van een DGA.

De aanpak van Vincer
De vele fiscale mogelijkheden en afwegingen maken het leven voor een DGA soms ingewikkeld. Vincer leidt u als DGA-specialist door het ingewikkelde en steeds veranderende woud van fiscale wet- en regelgeving en is in staat om uw fiscale positie te optimaliseren. Dit is een continu proces onder de voortdurende wijzigende omstandigheden van de ondernemer en de veranderende fiscale regels. Alle meewegende aspecten, regels en omstandigheden worden hierbij meegenomen. Met Vincer als fiscaal adviseur blijft uw positie fiscaal optimaal, waardoor u nooit teveel belasting betaalt. Zowel nu als in de toekomst.

 

 

Financiële planning

In een mensenleven kunnen allerlei gebeurtenissen plaatsvinden die invloed zijn op uw financiën.
U kunt hierbij denken aan: pensionering, minder of eerder stoppen met werken, het kopen of verkopen van een woning, aflossen van een hypotheek, schenkingen, een erfenis ontvangen, ziek of arbeidsongeschikt worden. Al deze zaken zijn van invloed op uw financiën. 

Om de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen ook financieel in kaart te brengen is een financiële planning een prettig instrument.
Een financiële planning is steeds belangrijker onder de huidige economische en sociale ontwikkelingen.
U wordt immers steeds meer geacht om zelf te zorgen voor uw inkomen na uw pensionering en bij eventuele calamiteiten. Versoberingen op het gebied van pensioenen, hypotheekrenteaftrek en sociale zekerheid hebben rechtstreeks invloed op uw financiële toekomst.

 

 

 

Financiële planning geeft rust

 

Met een financiële planning krijgt u inzicht in het verloop van uw inkomen en vermogen. Verder kan op basis van een financiële planning in kaart worden gebracht hoe u er over 10 of 20 jaar financieel voorstaat. Op welke manier kan ik bepaalde doelen bereiken? Zou ik eerder kunnen stoppen met werken? Is dat nieuwe huis financieel haalbaar? Moet ik m’n hypotheek nu wel of niet aflossen met m’n spaargeld? Heb ik voldoende inkomen en vermogen voor een onbezorgde oude dag? Met een financiële plan krijgt u antwoord op deze vragen. Een financieel plan geeft u inzicht en rust!


Aanpak van Vincer
In een uitgebreide bespreking worden alle zaken die van invloed zijn op uw financiële toekomst geïnventariseerd. Na deze inventarisatie volgt een verwerking van deze informatie in het financiële plan. In dit plan worden diverse aan te passen variabelen verwerkt. Vervolgens bespreken wij samen met u de planning, zodat u weet waar u financieel op kunt rekenen en of de gestelde doelen financieel haalbaar zijn.

 

 

Schenken en erven

Veel ouders en grootouders schenken aan hun (klein)kinderen omdat de ontvanger daardoor in staat om al op jonge leeftijd iets zinvols met het vermogen te doen, zoals studeren, een huis kopen of een onderneming starten. Tegelijkertijd ziet de schenker waar zijn of haar vermogen terecht komt, door te schenken met ‘een warme hand’. Naast het gevoel bij schenken kan een schenking ook als instrument worden gebruikt om toekomstige erfbelasting te besparen.

 

 

 

Schenkingsplanning

 

Door bij leven vermogen over te hevelen naar de volgende generatie(s), kan in de regel toekomstige erfbelasting worden bespaard. Het geschonken vermogen ‘verlaat’ immers het vermogen van de schenker. Met een zorgvuldig uitgedachte schenkingsplanning kunnen snel grote bedragen worden bespaard, zonder dat de schenker daar voor z’n gevoel armer van wordt. Naast de gewone contante schenking zijn er namelijk ook andere mogelijkheden om vermogen over te hevelen naar de volgende generatie(s).

Estate planning

Estate planning of wel nalatenschapsplanning is het goed op elkaar afstemmen van het testament op schenkingsplanningen en huwelijkse voorwaarde. Door deze integrale aanpak kan het testament op zo’n wijze worden vormgegeven, dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om toekomstige erfbelasting te besparen.

Aanpak Vincer

In een persoonlijk gesprek brengen wij uw financiële situatie in kaart. We inventariseren uw wensen en financiële mogelijkheden. Vervolgens maken we een planning hoe we uw wensen met betrekking tot de overheveling van uw vermogen in vervulling kunnen laten gaan. Het komt er dan op neer dat u, zonder het totale vermogen al te erg aan te tasten, uw toekomstige nalatenschap zodanig verlaagt dat daarover in de toekomst zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden afgedragen. In dit traject krijgt u te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht. Op vragen als “is het verstandig om nu al te schenken?”, “moet ik m’n testament aanpassen?” of “moet ik m’n huwelijksvoorwaarden aanpassen?” kan Vincer u het antwoord geven.

 

 


 

Vincer is een proactieve adviseur en levert hoogwaardig fiscaal advies.

Dat combineren wij met persoonlijk contact en persoonlijke aandacht.

Voor nadere informatie of een vrijblijvende kennismaking kunt u een e-mail sturen naar info@vincer.nl